finska

Barn och deras familjer 1. Vilket stöd får familjen när ett funktionshindrat barn föds? 2. Hur ordnas dagvården? 3. Vem tar hand om barnet i skolan? 4. Vilken typ av rehabilitering finns för barn? 5. Vilka ekonomiska stödformer kan man få? 6. Hur sköts informationen till den funktionshindrade och hans familj? 7. Hur sköts undervisningen? 8. Vad får vi veta om läroplikten för funktionshindrade? 9. Vilka typer av stöd kan man få för att underlätta skolgången? 10. Hurdana möjligheter har man att få jobb? 11. Varför kan det vara svårt att sysselsätta en funktionshindrad? 12. Vad erbjuder arbetsförvaltningen åt en funktionshindrad? 13. Vilka understöder får en arbetsgivare som sysselsätter en funktionshindrad? 14. Vad betyder arbetsträning? 15. Vilken typ av fritidsverksamhet ordnas? 16. Vilka funktionshindrade deltar oftast i specialmotionsgrupper? 17. Vad görs i samhället för att underlätta vardagen?

svenska

Barn och deras familjer 1. Vill du att en familj ska ha ett fast pris? 2. Hur ordnas dagvården? 3. Vill du gå i skolan? 4. Är typen av rehabilitering finns förs förs barn? 5. Vilka ekonomiska stödformer kan man få? 6. Var finns uppgifterna för funktionspriset och familjen Hans? 7. Hur sköts undervisningen? 8. Vill du använda rätt prislista? 9. Är du trött på en man som är under lagen? 10. Är det möjligt för en man att ha rätt? 11. Kan saldot bestämmas utifrån funktionspriserna? 12. Finns det några särskilda villkor för driften av verksamheten? 13. Finns det ett värde för pengarna som är en funktion av funktionen? 14. Vad betyder arbetsträning? 15. Vilken typ av fritidsverksamhet ordnas? 16. Vilka funktionhindrade deltar oftast i specialmotionsgrupper? 17. Vad är värdet av de underliggande förhållandena?

Oversatt.se | Hur använder jag den finska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)